ඉහල කඳුකරයේ හමුවන දියවිදුවන් / Waders in highest elevations

Sep 7, 2023 | 0 comments

ඉහල කඳුකරයේ හමුවන දියවිදුවන් / Waders in highest elevations
දියවිදුවන් හෙවත් තීව්රචාරී පක්ශීන් කියූ පමනින් බොහෝ දෙනාගේ සිතේ ඇති වන්නේ වෙරලේ සහ වෙරලාශ්රිත තෙත්බිම් පරිසර වල හමුවන සහ එම පරිසර වලට පැමිනෙන පක්ශීන් කොට්ඨාශයකි.මෙය බොහෝදුරට සත්ය වන්නක් වුවත්,සියලුම දියවිදුවන් වෙරලට සහ වෙරලාශ්රිත පරිසර වලට සීමා වූවන් නොවේ.මෙම අදහසට තවත්ය් හේතුවක් වන්නේ දියවිදුවන් හඳුන්වන්නට යොදා ගන්නා ඉංග්රීසි යෙදුමක් වන “Shorebirds”යන්නෙහි අර්ථය “වෙරලබඩ පක්ශීන්” යන්න වීමත් වේ.
එනමුත්,දියවිදුවන් අතරින් ඇතැම් විශේශ රට අභ්යන්තර ජලාශ සහ තෙත්බිම් පරිසර පද්ධතීන් තුලින් හමුවීමත්,කිහිප දෙනෙකු කඳුකරයේදී මෙන්ම ඉතා ඉහල කඳුකරයෙන් පවා වාර්තා වන්නන් වීමත් විශේශිත වන්නකි.
ශ්රී ලංකාවේ මීටර් 1800ක් (අඩි 5000) සහ ඊටත් උස් කඳුකරයේ ඉතා ඉහල ප්රදේශ වලින් වාර්තාවන එක් නේවාසික දියවිදුවෙක් සහ සංක්රමනික (පර්යටනික​) දියවිදුවන් විශේශ හතරක් පිලිඹඳව වාර්තා වේ.මේ අතුරින් දුර්ලභ සහ අක්රමවත් ශීත ඍතු සංක්රමනිකයෙක් වන වන වටුවා(Woodcock) මෙසේ ඉතා ඉහල කඳුකර ප්රදේශ වලින් වාර්තා වන්නෙක් බවට ජී.එම්.හෙන් රි මහතා තම කෘතියෙන් දක්වා තිබේ.
එසේම මෙරටට එලඹෙන කැස්වටු විශේශ අතරින් සුල්භතමයා වන උල්-පෙඳ කැස්වටුවා(Pin-tailed Snipe) සහ මෙරට හමුවන කැස්වටුවන් අතුරුන් කුඩාමයා වන පුංචි කැස්වටුවා හෙවත් හීන් කැස්වටුවාත්( Jack Snipe) ඉතා ඉහල කඳුකරයෙන් වාර්තා වේ.මේ අතුරින් උල්-පෙඳ කැස්වටුවන් ඉඳහිට නුවර එලිය ග්රෙගරි වැව ආශ්රිතව මීට දශකයකට ප්රථමයෙන් දැකිය හැකි විය​.
මෙරටට පැමිනෙන සියලුම සිලිවටුවන් පර්යටනික පක්ශී වේ.ඒ අතරින් දෙදෙනෙකු වන ඉවුරු සිලිවටුවා හෙවත් ඉවුරු වටුවා(Common Sandpiper(පලමු ඡායාරූපය)සහ කොල සිලිවටුවාත් (Green Sandpiper)(දෙවන ඡායාරූපය) නුවර එලිය නගරයේදී මෙන්ම හෝර්ටන් තැන්න ජාතික වනෝද්යානය තුලදීත් වාර ගනනාවකදී හමුවී තිබේ.මෙම පක්ශීන් දෙදෙනාම බටහිර සංක්රමනික පථය (බටහිර පර්යටනික පථය​) ඔස්සේ ශ්රී ලංකාවට පැමිනෙන්නන් ලෙස වාර්තා වන මෙන්ම මෙරටට මුලින්ම හෙවත් අගෝස්තු මාසයේදී සිට පැමිනෙන්නන් වීමත් විශේශිතය​.එසේම මෙරටට මුලින්ම පැමිනෙන දියවිදුවා මෙන්ම අවසානයේදී නික්ම යන්නෙකුද වන ඉවුරු සිලිවටුවා අප්රේල් මස අගදී ගිම්හාන ඍතු හෙවත් ප්රජනන වර්න රටාවෙන් නුවර එලියේ ග්රගරි වැව ආශ්රිත තෙත්බිම් වලදී දැකගත හැකිව තිබේ.
මෙරට නේවාසික දියවිදුවන් අතරින් නුවර එලියේ නිතිපතා මෙන්ම ඇතැම් විට හෝර්ටන් තැන්න ජාතික වනෝද්යානයේදීත් හමුවන එකම විශේශය වන්නේ මෙරට කිරලා හෙවත් රත්-තැලි කිරලා වේ.(තුන්වන ඡායාරූපය​)
** ඡායාරූප සියල්ල මවිසින් ගන්නා ලද ඒවාය​.

Written by Jude Janitha

Related Posts

Comments

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *